پرینت

  تماس با ما

  دفتر مرکزی : تهران . میدان هفتم تیر . خیابان دکتر مفتح جنوبی . قبل از زیرگذر سعدی . مجتمع تجاری شیرازی .

  تلفن : 982188843931    فکس : 982188312337

  کارخانه : جاده آبعلی . منطقه صنعتی خرمدشت . انتهای خیابان اصلی سیاه سنگ . خیابان  کوشک . نبش گلایل 9 .

  تلفن : 982176217848+    فکس :982176217847+

  ایمیل:admin@vazeshfan.com