پرینت

  غبارگیر

   مدل
   توان الکتروموتور
  ( کیلووات)
   تعداد کیسه فیلترها
   ظرفیت فن
  ( مترمکعب در ساعت )
   فشار استاتیک (پاسکال)
  VZFS1  0.75 1
  850
  1500
   VZFS2 2.2
  2
  1800
  2000
   VZFS4 4
  4
  3000
  2500  غبارگیرهای صنعتی